Vi lever i en allt mer föränderlig värld, där din ekonomi påverkas av en rad yttre omständigheter såsom oroligheter i fjärran länder och andra psykologiska aspekter. Dessutom är Sverige ett av världens mest beskattade länder.
Vi på Coppergate är specialiserade på  risk- och skattefrågor, där vi analyserar hur det ser ut för dig idag och hur det kan komma att se ut i framtiden.