Bolaget har en ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling.

Försäkringen är tecknad i PartnerRe
Adress: 5th Floor, Block1
The Oval, 160 Shelbourne Road, Dublin 4
Ireland
Telefon: 070-678 17 45 (Dawit)