Coppergate är registrerat som ett försäkringförmedlingsföretag hos Bolagsverket. För mer information se www.bolagsverket.se eller kontakta Bolagsverket via telefon.