Hos oss på Coppergate är våra kunder vår viktigaste tillgång och vår strävan är att du som kund ska vara nöjd med Coppergate's rådgivare. Skulle du trots allt vara missnöjd med hur ett ärende har hanterats, på det sätt vi agerat i samband med utförda transaktioner för er räkning eller med den information som lämnats i samband med detta är det viktigt att du snarast kontaktar oss.

Kontaktuppgifter

Enklast och snabbast är att kontakta Er rådgivare. Om du efter en första kontakt fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta vår klagomålsansvarige på telefon: 070-5295196 eller 08-650 65 00. Du kan naturligtvis även skriva till oss på följande adress: Coppergate, Frodevägen 3, 133 38 Saltsjöbaden.

Allmänna reklamationsnämnden och allmän domstol

Om du efter vår interna prövning av ärendet fortfarande inte är nöjd med beslutet kan du vända dig till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm eller www.arn.se. Du kan också vända dig till allmän domstol.

Övrig information

Konsumenternas Försäkringsbyrå och Konsumenternas Bank- och finansbyrå är självständiga rådgivningsbyråer som kostnadsfritt kan vägleda konsumenter i bank, finans och försäkringsfrågor och du hittar mer information på www.konsumenternas.se.