SwedSecSwedSec Licensiering AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen.

SwedSec Licensiering AB är ett av Svenska Fondhandlareföreningen helägt aktiebolag som bildades 2001-01-01. Sverige var det fjärde landet i världen som införde licensiering av finansiella rådgivare efter USA, Storbritannien och Nederländerna. Till SwedSec har de flesta företag på värdepappersmarknaden anslutit sig och över 22 000 personer är aktiva licenshavare.

Läs mer om SwedSec på webbsidan http://www.swedsec.se