Coppergate står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilket är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.