Coppergate bedriver och har tillstånd för både försäkringsdistribution och investeringsrådgivning. Verksamheten och tillstånden är uppdelade i två separata bolag enligt nedan:

Coppergate Financial Group AB

Org. nr. 556597-2097 (Försäkringsförmedling). Medlem i Tydliga, licensierad hos InsureSec och SwedSec.

Coppergate Solutions AB

Org. nr. 556536-1796 (Investeringsrådgivning). Registrerat anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (SVP)