InsureSecInsuresec har bildats för att åstadkomma ökad transparens, effektivitet och kundnytta inom försäkringsförmedlarbranschen, men också för att säkerställa en sund konkurrens och ett stort utbud av rådgivningstjänster.

Detta gör man bland annat genom att licensiera försäkringsförmedlare. Insuresec startade våren 2012 och är i full gång med licensieringsarbetet. De upprätthåller ett offentligt register över licensierade försäkringsförmedlar.

Läs mer om Insuresec på webbsidan http://www.insuresec.se